happy birthday ครูรัชนีกร วงค์ใจ

สุขสันต์วันเกิดครับ คิดหวังสิ่งใด ในทางที่ชอบ สมความมุ่งมั่นปรารถนา มีความสุขมากๆ ในวันนี้ และตลอดไปครับ

                                                                     จากพวกเรา ชาว รปค. 26