แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

กรอกเอกสาร ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564

erwr

                                     ปพ5 และเอกสารวิชาการ มัธยมศึกษา

                                     ปพ5 และเอกสารวิชาการ ประถมศึกษา

                                     ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา

                                                          ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา

                                                                 เช็คประวัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา

                                                                 เช็คประวัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา

=========================================================================

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา

 

=========================================================================

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา

 

=========================================================================

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา

 

 

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา