วันมาฆบูชา 16/02/2565

วันมาฆบูชา

บันทึกความดี 7/02/2565

ดหกเ

มอบสิ่งของพระราชทาน 7/02/2565

dzsxf

 

กิจกรรมวันตรุษจีน1/02/2565

 

ตรุษจีน

rpg

วันถวายราชสดุดีแด่พระบิดาแห่งลูกเสือไทย 24/11/2564

rpg

กิจกรรมเดือนยี่เป็ง 19 พฤษจิกายน 2564

rpg

ประชุมสภาครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

rpg

มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีราชประชา 10 พฤศจิกายน 2564

rpg

เข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 25-26 ตุลาคม 2564

rpg

เข้าค่ายลูกเสือ 25-26 ตุลาคม 2564

rpg

มอบเกีรติบัตรแกนนำยุวเกษตรกรดีเด่น ‎11 ‎ตุลาคม ‎2564

rpg

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาด ‎13 ‎ตุลาคม ‎2564

rpg

วันเลือกตั้งสภานักเรียน 14 ตุลาคม 2564

rpg

ฉีดวัคซีน Pfizer ม.5,ม.6  8 ตุลาคม 2564

rpg

คาบบูรณาการ 6 ตุลาคม 2564

rpg

วันเกษียณอายุราชการ

rpg

มอบกระเป๋าพระราชทาน

 

rpg

มอบเกียรติบัตรวาดรูปและแต่งคำขวัญวันวิทยาศาสตร์

 

rpg

ศึกษาดูงานจากราชประชานุเคราห์ 31

 

 

rpg

วันอาเซียน

 

rpg

รับเกียรติบัตรการประกวดเรียงความวันแม่

 

rpg

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

 

rpg

การประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร

 

rpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

rpg

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

 

rpg

วันไหว้ครู

 

rpg

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

rpg

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา