ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ รอบรั้วเหลืองแดง

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนโดยตรง ป.๑ ,ม.๑, ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การรับสมัครนักเรียนโดยตรง ชั้นประถมศึกษาปีที่๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน  เปิดรับสมัครนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มี  คุณสมบัติตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
(โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รับสมัครนักเรียนออนไลน์

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา สามารถรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ.2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

e

ระบบรับสมัครนักเรียน Online

d

ประกาศของโรงเรียนเรื่องการรับสมัครนักเรียน

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนโดยตรง ป.๑ ,ม.๑, ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน  เปิดรับสมัครนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มี  คุณสมบัติตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ